Konference na serveru konference.evangnet.cz

Vítejte!

Toto je seznam všech veřejně přístupných konferencí na serveru konference.evangnet.cz.Kliknutím na název konference se dozvíte podrobnější informace o konferenci, budete se do ní moci přihlásit nebo změnit parametry svého účtu.Pro zobrazení informační stránky neveřejné konference použijte URL podobné současnému, ale na konec doplňte za / název konference.

Správci konference mohou použítadministrátorské stránkypro zobrazení administrátorského rozhraní.

Pokud máte potíže s používáním konference, kontaktujte mailman@evangnet.net.

   
Do konference Popis
Akce Informace o přidaných akcích do Evangnetického kalendáře
akce_mladez Pravidelné akce oddělení mládeže ČCE
Brno1info ČCE Brno1
BSinfo Informace brněnského seniorátu ČCE
BSkazatele Konference pro kazatele brněnského seniorátu ČCE
BSkonvent Konventuálové brněnského seniorát
BSkuratori Konference pro kurátory brněnského seniorátu ČCE
BSucetni Konference účetních brněnského seniorátu
BSucitele Konference učitelů nedělních škol brněnského seniorátu
BSvarhanici Konference pro varhaníky brněnského seniorátu ČCE
BSvypkazatele Konference výpomocných kazatelů brněnského seniorátu ČCE
BSvzdelavani18-20 Vzdělávání laici v brněnském seniorátu 2018 - 2020
CCEinfo Informace z ČCE
Ccereality-dr [žádný popis není k dispozici]
ccereality-pr [žádný popis není k dispozici]
CCEsenioraty Konference seniorátů ČCE
Choralnik choralnik
Choralnik-kytara [žádný popis není k dispozici]
Ckes Zpravodaj české křesťanské environmentální sítě
com [žádný popis není k dispozici]
Dejvice_maminky [žádný popis není k dispozici]
Dejvice_nedelnici [žádný popis není k dispozici]
DRSKrabcice [žádný popis není k dispozici]
Drupal Konference pro správce Drupalů na serveru Evangnet
EAinfo [žádný popis není k dispozici]
eman.anotace Informační kanál nakladatelství EMAN
FTinfo [žádný popis není k dispozici]
Historiekazatelu Historie působnosti kazatelů ČCE
HSdelegatiJJ Horácký seniorát - delegáti Jeronýmovy jednoty
HSinfo Informace horáckého seniorátu ČCE
HSkazatele Konference pro kazatele horáckého seniorátu ČCE
HSkonvent Konventuálové horáckého seniorátu
HSsbory Sbory horáckého seniorátu
HSvypkazatele Horácký seniorát - výpomocní kazatelé
Info-fundraising Informace fundraiserky ČCE pro sbory
info-prostejov [žádný popis není k dispozici]
Info.chrudimsky-seniorat Informace Chrudimského seniorátu ČCE
Informace_om Informace o akcích a nabídkách oddělení mládeže ČCE
Interfaith [žádný popis není k dispozici]
ISCCE [žádný popis není k dispozici]
ivpf [žádný popis není k dispozici]
jihoSOM Konference jihočeského SOMu
Kazatele.chrudimsky-seniorat Kazatele chrudimskeho senioratu CCE
Kazatele.vychodomoravsky-seniorat Kazatelé východomoravského seniorátu ČCE
Kladno-s [žádný popis není k dispozici]
Kladno-v [žádný popis není k dispozici]
Konfirmandi.jarov [žádný popis není k dispozici]
Krypta Otevřené modlitební společenství u Nejsv. Salvátora
Kuratoriumhd Kuratorium Horského domova
LibenCCE-info ČCE Libeň - členové a přátelé
LibenCCE-mladez ČCE Libeň - mládež
LibenCCE-Xcatnici ČCE Libeň - střední generace
Mladez-olomouc [žádný popis není k dispozici]
Ms-sem [žádný popis není k dispozici]
ms-som [žádný popis není k dispozici]
nmnmor Konference evangelického sboru v Novém Městě n. Mor.
ostrava_ekumena Ostravská ekumena
ostrava_info Informace z ČCE Ostrava
ostrava_starsovstvo Staršovstvo ČCE Ostrava
Pastoralky.chrudimsky-seniorat Účastníci pastorálek chrudimského seniorátu
PodebradyCCE-info [žádný popis není k dispozici]
Podsen-info [žádný popis není k dispozici]
Podsen-kazatele [žádný popis není k dispozici]
Podsen-konvent Emailová konference předsednictva konventu poděbradského seniorátu
Podsen-konventualove [žádný popis není k dispozici]
Podsen-kuratori [žádný popis není k dispozici]
Podsen-sbory [žádný popis není k dispozici]
poem Konference POEM SR ČCE
Policskamladezinfo [žádný popis není k dispozici]
poop Konference Poradního odboru organizačního a právního SR ČCE
predsednictvo-synodu Uzavřená emailová konference předsednictva synodu
PSinfo Pražský seniorát - informace
PSkazatele Pražský seniorát - kazatelé
PSkonvent Pražský seniorát - konventuálové
Pskuratori Pražský seniorát - kurátoři
PSsbory Pražský seniorát - sbory
Revizesemcr [žádný popis není k dispozici]
sbory.chrudimsky-seniorat Sbory chrudimskeho senioratu CCE
Sbory.vychodomoravsky-seniorat Sbory východomoravského seniorátu ĆCE
SECH Spolek evangelických církevních hudebníků
som_predsedove Konference předsedů SOMů
Starsovstvo-olomouc Staršovstvo FS ČCE Olomouc
Supervizorivycvik [žádný popis není k dispozici]
SvitavyCCE-info Informační oběžníky svitavského evangelického sboru.
Svmss Seniorátní výbor MSS ČCE
Tabor-Kraslice [žádný popis není k dispozici]
Test_konference [žádný popis není k dispozici]
Testovaci_uzavrena [žádný popis není k dispozici]
Ucetni.chrudimsky-seniorat Účetní sborů chrudimského seniorátu ČCE
Vselika [žádný popis není k dispozici]
Vsmladezbrno Vysokoškolská mládež v Brně
Vybor [žádný popis není k dispozici]
Vybor-sem [žádný popis není k dispozici]
Vzdelavani.chrudimsky-seniorat Přípravný tým vzdělávání výp. kazatelů v chrud. seniorátu
Vzdelavani_laiku [žádný popis není k dispozici]
Web_strasnice Konference editorů web-Strašnice
ZideniceCCE-info [žádný popis není k dispozici]
ZideniceCCE-ohlasky Sborové ohlášky
Zmenycce Změny informací o sborech ČCE
ZSinfo Informace západočeského seniorátu ČCE
ZSkazatele Konference pro kazatele západočeského seniorátu ČCE
ZSsbory Sbory západočeského seniorátu

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered