konference.evangnet.cz Mailing Lists

Welcome!

Below is a listing of all the public mailing lists on konference.evangnet.cz. Click on a list name to get more information about the list, or to subscribe, unsubscribe, and change the preferences on your subscription. To visit the general information page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended.

List administrators, you can visit the list admin overview page to find the management interface for your list.

If you are having trouble using the lists, please contact mailman@evangnet.net.

   
List Description
Akce Informace o přidaných akcích do Evangnetického kalendáře
akce_mladez Pravidelné akce oddělení mládeže ČCE
Brno1info ČCE Brno1
BSinfo Informace brněnského seniorátu ČCE
BSkazatele Konference pro kazatele brněnského seniorátu ČCE
BSkonvent [no description available]
BSkuratori Konference pro kurátory brněnského seniorátu ČCE
BSsbory Sbory brněnského seniorátu
BSucetni Konference účetních brněnského seniorátu
BSucitele Konference učitelů nedělních škol brněnského seniorátu
BSvarhanici Konference pro varhaníky brněnského seniorátu ČCE
BSvypkazatele Konference výpomocných kazatelů brněnského seniorátu ČCE
BSvzdelavani18-20 Vzdělávání laici v brněnském seniorátu 2018 - 2020
CCEinfo Informace z ČCE
Ccereality-dr [no description available]
ccereality-pr [no description available]
CCEsenioraty Konference seniorátů ČCE
Choralnik choralnik
Choralnik-kytara [no description available]
Ckes Zpravodaj české křesťanské environmentální sítě
com [no description available]
Dejvice_nedelnici [no description available]
Drupal Konference pro správce Drupalů na serveru Evangnet
EAinfo [no description available]
FTinfo [no description available]
Historiekazatelu Historie působnosti kazatelů ČCE
Info-fundraising Informace fundraiserky ČCE pro sbory
info-prostejov [no description available]
Info.chrudimsky-seniorat Informace Chrudimského seniorátu ČCE
Informace_om Informace o akcích a nabídkách oddělení mládeže ČCE
Interfaith [no description available]
ivpf [no description available]
jihoSOM Konference jihočeského SOMu
Kazatele.chrudimsky-seniorat Kazatele chrudimskeho senioratu CCE
Kazatele.vychodomoravsky-seniorat Kazatelé východomoravského seniorátu ČCE
Kladno-s [no description available]
Kladno-v [no description available]
Konfirmandi.jarov [no description available]
Krypta Otevřené modlitební společenství u Nejsv. Salvátora
Kuratoriumhd Kuratorium Horského domova
LibenCCE-info ČCE Libeň - členové a přátelé
LibenCCE-mladez ČCE Libeň - mládež
LibenCCE-Xcatnici ČCE Libeň - střední generace
Mladez-olomouc [no description available]
Ms-sem [no description available]
ms-som [no description available]
nmnmor Konference evangelického sboru v Novém Městě n. Mor.
PodebradyCCE-info [no description available]
Podsen-info [no description available]
Podsen-kazatele [no description available]
Podsen-konvent Emailová konference předsednictva konventu poděbradského seniorátu
Podsen-kuratori [no description available]
Podsen-sbory [no description available]
poem Konference POEM SR ČCE
Policskamladezinfo [no description available]
poop Konference Poradního odboru organizačního a právního SR ČCE
predsednictvo-synodu Uzavřená emailová konference předsednictva synodu
PSinfo Pražský seniorát - informace
PSkazatele Pražský seniorát - kazatelé
PSkonvent Pražský seniorát - konventuálové
Pskuratori Pražský seniorát - kurátoři
PSsbory Pražský seniorát - sbory
Revizesemcr [no description available]
sbory.chrudimsky-seniorat Sbory chrudimskeho senioratu CCE
Sbory.vychodomoravsky-seniorat Sbory východomoravského seniorátu ĆCE
SECH Spolek evangelických církevních hudebníků
som_predsedove Konference předsedů SOMů
Starsovstvo-olomouc Staršovstvo FS ČCE Olomouc
SvitavyCCE-info Informační oběžníky svitavského evangelického sboru.
Svmss Seniorátní výbor MSS ČCE
Tabor-Kraslice [no description available]
Test_konference [no description available]
Testovaci_uzavrena [no description available]
Ucetni.chrudimsky-seniorat Účetní sborů chrudimského seniorátu ČCE
Vselika [no description available]
Vsmladezbrno Vysokoškolská mládež v Brně
Vybor [no description available]
Vybor-sem [no description available]
Vzdelavani_laiku [no description available]
Web_strasnice Konference editorů web-Strašnice
Zmenycce Změny informací o sborech ČCE
ZSinfo Informace západočeského seniorátu ČCE
ZSkazatele Konference pro kazatele západočeského seniorátu ČCE
ZSsbory Sbory západočeského seniorátu

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered