[CCEinfo] Evidenční dotazník sborů za r. 2012

Sekretariát ÚCK sekretariat na e-cirkev.cz
Středa Únor 13 13:39:05 CET 2013


Vážené sestry, vážení bratři,

jménem správců portálu Evangnet.cz Vám předáváme zprávu, že byla dokončena úprava on-line evidenčních dotazníků sborů za r. 2012, a žádáme Vás, abyste věnovali pozornost jejich vyplňování. 

Elektronický formulář evidenčního dotazníku je dostupný na http://www.evangnet.cz/cce/evidot (přes menu ČCE > statistika > Evidenční dotazník).

Na webu najdete také aktualizovanou Nápovědu k vyplňování dotazníku (základní postup je stejný jako v minulém roce) a návod, jak postupovat při přihlašování i příp. ztrátě hesla (odkazy jsou na stránce Evidenčního dotazníku). 

Tvůrci elektronického dotazníku nově nabízejí možnost načtení některých položek z minulého roku, a sice v sekcích Pracovníci ve sboru, Katechetická shromáždění a Další sborové aktivity je možno načíst záznamy z předešlého roku kliknutím na zatočenou šipečku (obvyklý symbol znovunačtení). Načtou se všechny položky pro danou sekci z předešlého roku. Jednotlivě je můžete po načtení smazat. I u těchto položek platí, že po uložení je nelze editovat. Při nezbytné změně je nutné tyto položky smazat a nově zadat. Pokud si nejste jisti, jak přebírání loňských záznamů funguje, doporučujeme vyzkoušet a pak opustit dotazník kliknutím na "Odejít bez uložení".

Evidenční dotazník prosíme vyplňte nejpozději do 31. března t.r.

Seniorátní výbory žádáme, aby do 20. dubna podaly ÚCK zprávu (e-mailem na adresu sekretariat na e-cirkev.cz), že dotazníky za daný seniorát jsou řádně vyplněny a je možno přistoupit k jejich dalšímu zpracování (sumarizace údajů za ČCE).
 
Věříme, že vyplňování "statistiky" pro Vás nebude jen nepříjemnou povinností, ale může posloužit také jako jistá rekapitulace a zhodnocení předchozího roku s výhledem do budoucna.


Vyřizuje a zdraví

Alice Pištorová
sekretariát

Českobratrská církev evangelická
Ústřední církevní kancelář
P.O.Box 466, Jungmannova 9
CZ - 111 21 Praha 1
 
tel.: 224 999 211
fax: 224 999 219
www.e-cirkev.cz


Další informace o konferenci CCEinfo