[CCEinfo] Sborová zásilka - únor 2013

Sekretariát ÚCK sekretariat na e-cirkev.cz
Čtvrtek Únor 21 18:14:13 CET 2013


Vážené sestry, vážení bratři,

na webových stránkách ČCE je ke stažení čerstvá sborová zásilka, stačí kliknout na: http://www.e-cirkev.cz/rubrika/610-Sborove-zasilky-2013/index.htm

Stručně z obsahu

Průvodní dopis: 
- Připomínka usnesení SR: všechny sbory do 28.2.2013 nahlásí ÚCK, zda v jejich vlastnictví nebyl majetek zabavený v době nesvobody! Odpověď je žádána od všech sborů - tedy i v případě, že takový majetek nevlastnily.
- Informace o přípravách oslav výročí, zejm. letošního výročí Bible kralické
- Nabídka z dílny propagační komise při SR

Úřední pošta:
- Vyhlášení celocírkevní sbírky na tisk pro rok 2013
- Informace k postupu pro poskytování podkladů z katastru nemovitostí v rámci přípravy žádostí o vydání původního církevního majetku + následující přílohy: doporučený postup pro poskytování podkladů z katastru nemovitostí, obecné zásady pro zadávání úloh do dálkového přístupu katastru nemovitostí,
formulář pro porovnávání parcel dřívější pozemkové evidence s parcelami katastru nemovitostí
- Informace o aktualizaci formuláře žádosti o dar/půjčku z prostředků JJ

Informativní pošta:
- Pozvání na křesťanský kurz v Sola fide, Janské Lázně (duben/květen 2013) + přihláška
- Přehled celocírkevních akcí, kurzů a seminářů v roce 2013
- Informace přípravného týmu ERC v ČR k Noci kostelů 2013

Ze sekretariátu ÚCK zdraví 

Alice Pištorová

Českobratrská církev evangelická
Ústřední církevní kancelář
P.O.Box 466, Jungmannova 9
CZ - 111 21 Praha 1
 
tel.: 224 999 211
fax: 224 999 219
www.e-cirkev.cz


Další informace o konferenci CCEinfo