[CCEinfo] Sborová zásilka - červenec 2013

Sekretariát ÚCK sekretariat na e-cirkev.cz
Čtvrtek Červenec 18 14:38:13 CEST 2013


Vážené sestry, vážení bratři,

na webových stránkách ČCE je pod odkazem http://www.e-cirkev.cz/rubrika/610-Sborove-zasilky-2013/index.htm ke stažení nová sborová zásilka následujícího obsahu

Úřední pošta:
- Usnesení 3. zasedání 33. synodu, která vstoupila v platnost dnem vyhlášení synodní
- Výzva k reakci na usnesení synodu č. 48 (výběr společného dodavatele energií)

Informativní pošta:
- Pozvání na křesťanský kurz „Labyrintem světa s Biblí kralickou“, podzim 2013, TJAK Běleč n/O. + přihláška
- Příprava pro nedělní školy na škol. rok 2013/2014 – průvodní dopis, rozvrh, přílohy tématu k Desatera
- Nabídka Hesel Jednoty bratrské na r. 2014 z vydavatelství DÚLOS br. P. Heřmana

Další informace: nástěnný kalendář na rok 2014 bude v prodeji již v září 2013

Ze sekretariátu ÚCK srdečně zdraví a hezké léto přeje

Alice Pištorová
sekretariát

Českobratrská církev evangelická
Ústřední církevní kancelář
P.O.Box 466, Jungmannova 9
CZ - 111 21 Praha 1
 
tel.: 224 999 211
fax: 224 999 219
www.e-cirkev.cz


Další informace o konferenci CCEinfo