[CCEinfo] Sborová zásilka - leden 2016

Sekretariát ÚCK ČCE sekretariat na e-cirkev.cz
Pátek Leden 15 14:40:25 CET 2016


Vážené sestry, vážení bratři,

na webových stránkách ČCE pod http://www.e-cirkev.cz/rubrika/610-Sborove-zasilky-2016/index.htm je ke stažení nová sborová zásilka. 

Zde je ve stručnosti její obsah:

Úřední pošta:
- Biblické heslo pro rok 2016
- Vyhlášení sbírky na tisk a jinou publikační činnost
- Informace ekonomického oddělení:
   - informace k výkazům hospodaření za rok 2015 a rozpočtu na rok 2016
   - přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem pro rok 2016 
   - rozdělení sbírky solidarity na rok 2016
   - setkání účetních ČCE
   - upozornění na povinnost přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví od 1.1.2016 
- Informace k vyplňování evidenčních dotazníků sborů za rok 2015

Informativní pošta:
- Pozvání k pobytu pro rodiny s dětmi, HD Herlíkovice, duben 2016
- Pozvání k akci Setkání křesťanů zemí střední a východní Evropy, Budapešť, 7.-10.7.2016
- Přehled celocírkevních akcí v roce 2016
- Poděkování za fotografie z Husovských slavností 2015
- Nabídka grantových možností + monitoring agentury B&P Research
- Informace a pozvání k Happeningu PAMATUJ! 2016, 8.3.2016


Ze sekretariátu ÚCK zdraví

Alice Pištorová

Českobratrská církev evangelická
Ústřední církevní kancelář
P.O.Box 466, Jungmannova 9
CZ - 111 21 Praha 1
 
tel.: 224 999 211
fax: 224 999 219
www.e-cirkev.cz


Další informace o konferenci CCEinfo