[CCEinfo] Svatodušní sbírka pro Diakonii už tuto neděli! 

Vaše Diakonie hanych na diakonie.cz
Čtvrtek Červen 1 16:05:05 CEST 2017


Den pro Diakonii i další aktuality.
Zpravodaj Diakonie 6/2017
Zobrazuje se nesprávně? Klikněte sem (http://mailchi.mp/049214e40c31/zpravodaj_diakonie_cerven_2017-851961?e=8c89d7df9b)
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

blíží se svatodušní neděle, která je tradičně v církvi věnována Diakonii. Již dříve jsme Vám poslali nápady a inspirace, jak Diakonii jako důležitý rozměr života církve přiblížit při svatodušních bohoslužbách - v kázání, liturgii i společenství. Těšíme se, že mnozí z Vás tuto možnost využijí.

Chceme nyní ještě připomenout celocírkevní, synodem vyhlášenou svatodušní sbírku pro Diakonii, jež proběhne právě tuto neděli. Budeme rádi, když ve svých sborech v neděli při ohláškách představíte vhodným způsobem její konkrétní účel.

K tomu připomínáme webové stránky www.denprodiakonii.cz, (http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=5af7a0a3eb&e=8c89d7df9b) kde najdete vše potřebné včetně navrženého textu pro sborová oznámení (http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=e4347a1437&e=8c89d7df9b) a plakátu sbírky (http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=e02a62a626&e=8c89d7df9b) , který můžete vytisknout a vyvěsit.

Jsme rádi, že jste s námi. Děkujeme Vám za podporu.

Níže najdete další zajímavosti a aktuality z Diakonie v pravidelném Zpravodaji. Upozorňujeme zvláště na zajímavý, nečekaný příběh soch klientů litoměřického střediska.

Za Diakonii srdečně zdraví
Jan Soběslavský,
ředitel Diakonie ČCE
http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=022d12951c&e=8c89d7df9b
Na Den pro Diakonii zve také synodní senior Daniel Ženatý. Podívejte se na video...
PŘEDSTAVUJEME DIAKONICKÉ HODNOTY: FORTELNOST

Fortelnost zahrnuje poctivou a odborně provedenou práci, posilování motivace a kompetencí zaměstnanců Diakonie. Fortelnost míří ke spokojenosti uživatelů služeb. V duchu dobré tradice chceme být nadále příkladnou a inspirativní organizací.


Pracovat fortelně pro nás znamená:
* posilovat odpovědnost za poskytování služeb
* udržovat profesionální hranice
* zvládat zátěžové situace
* zvládat komunikaci
* dodržovat mlčenlivosti


Pomáháme měnit svět k lepšímu: dbáme na kvalitu a odbornost naší práce.
hodnoty.diakonie.cz (http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=0360aa0c57&e=8c89d7df9b)
VODA POMÁHÁ!


Napij se a pomáhej! Tak zní slogan kampaně, kterou zahájila Diakonie Západ (http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=53b61f0885&e=8c89d7df9b) . Jádro tvoří benefiční prodej balené vody a projekt funguje v režimu veřejné sbírky. Výtěžek z prodeje podpoří vybrané služby Diakonie Západ, jako například dopravu klientů do zařízení Diakonie, plavání pro děti v náhradní rodinné péči nebo nákup autosedačky pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Kampaň vyvrcholila sbírkovými dny 29.–31. května. V případě, že se myšlenka osvědčí, nabídne ji Diakonie Západ dalším střediskům a školám Diakonie ČCE. Autoři projektu se netají ambicí učinit z něj v budoucnosti pro Diakonii celorepublikovou sbírku. Více o projektu:
www.vodapomaha.cz

http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=72f3b497e6&e=8c89d7df9b
I ředitel Diakonie si to vypil, podívejte se na video...

DIAKONIE LITOMĚŘICE: SOCHY KLIENTŮ OŽILY

Aniž to zamýšlela, spustila Diakonie Litoměřice (http://diakonie.us12.list-manage1.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=63a1d65b5c&e=8c89d7df9b) ke svému 25. výročí (http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=5b4ceebf17&e=8c89d7df9b) sociální experiment s otevřeným koncem. Klienti vytvořili sochy sebe samých a rozmístili je po městě. Akce ve stylu “street art” měla přiblížit veřejnosti lidi s handicapem i služby, které jim pomáhají. Zasáhli ale vandalové. Hned první víkend od instalace byla řada soch poničená. Některé byly počmárané, jiná se našla s uraženou hlavou před místním supermarketem, jedna socha dokonce úplně zmizela.

Klienti i pracovníci Diakonie Litoměřice to zpočátku nesli těžce. Rozhodli se ale pro neústupnost: sochy bleskově opravili a znovu instalovali. To vzbudilo vlnu zájmu a solidarity. O věc se začala zajímat veřejnost i média. Akce tak získala nový, neplánovaný rozměr. Někteří klienti se díky svým sochám stali známými osobnostmi Litoměřic. Obyvatelé města sami začali nabízet místa, kde by bylo možné sochy bezpečně umístit. Hnulo to svědomím i některých vandalů: ukradená socha klienta Járy se po týdnu opět objevila na svém místě. Na sobě měla umístěný nápis: "Omlouvám se… byl jsem na kalbě.”

Sami klienti Diakonie dnes berou celou věc s humorem. Pochopili, že jejich sochy žijí svůj vlastní příběh. Místy je poněkud drsný, ale má smysl: narostla díky němu sounáležitost a snad i větší citlivost k veřejnému prostoru. Je v tom i výzva pro budoucnost. Pracovníci Diakonie Litoměřice teď přemýšlejí, jak se jí co nejlépe chopit.
Sledujte i reportáž v Krimi zprávách TV Prima. V čase 12:45. (http://diakonie.us12.list-manage2.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=e130e1a3bb&e=8c89d7df9b)
TURNAJ V IBOCCIE

I sportovci s těžkým postižením mohou hrát tzv. integrovanou Bocciu (iBoccia). Je to týmový sport podobný francouzskému pétanque. Pravidla jsou upravena pro lidi s těžkým handicapem a i klienti Diakonie si iBocciu oblíbili. Například tým ze střediska ve Vrchlabí (http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=2b3c50a78c&e=8c89d7df9b) se před časem dokonce umístil na speciální olympiádě v Athénách. IBoccia se hraje i v soběslavské Diakonii Rolnička (http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=9038ed7e12&e=8c89d7df9b) , kde se rozhodli uspořádat 1. ročník vlastního turnaje. Zúčastnilo se celkem 12 týmů z Rolničky i z dalších pomáhajících neziskových organizací v kraji. Turnaj nesl název O putovní pohár starosty města Soběslav.
FÉROVÁ SNÍDANĚ V DIAKONII ČÁSLAV
Více než 70 dospělých a dětí se potkalo v zahradě Diakonie Čáslav (http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=7a7cf99908&e=8c89d7df9b) . Ta zde společně s místním evangelickým sborem (http://diakonie.us12.list-manage1.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=494af648c9&e=8c89d7df9b) uspořádala piknikový happening na podporu tzv. fairtradových a lokálních výrobků. K snědku byla vajíčka, sýry či med od místních farmářů. Pila se tzv. fairtradeová káva, tedy káva produkovaná bez vykořisťování lidí a přírody.
PLNÍME PŘÁNÍ SENIORŮM
Diakonický Domov pro seniory v Kostelci nad Černými lesy. (http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=0d2f5af70e&e=8c89d7df9b) se pyšní působivým výhledem na Polabskou nížinu. Za pěkného počasí lze zahlédnout i hřbety Krkonoš. Klienti domova teď usilují získat deset laviček, ze kterých budou moci výhled vychutnat. Zapojili se proto do akce Plníme přání seniorům (http://diakonie.us12.list-manage1.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=d0aeeee4f9&e=8c89d7df9b) , kterou s podporou Diakonie organizuje společnost Sodexo. Přání lze plnit do konce června.
Splnit přání (http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=34eb3a7f63&e=8c89d7df9b)
ROLNIČKA OTEVŘELA UŽ TŘETÍ OBCHOD DOBRÉ VŮLE
Už třetí obchod s věcmi z druhé ruky dává práci lidem s postižením. Najdete ho v Soběslavi, v Jirsíkově ulici 33. Další dva jsou v Táboře.
Více zde (http://diakonie.us12.list-manage1.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=7ba0e6a8e0&e=8c89d7df9b)
STODŮLKY ROZŠIŘUJÍ ZAHRADU
Další rozšíření zahrady pro klienty chystá denní stacionář ve Stodůlkách, který je součástí Diakonie Praha (http://diakonie.us12.list-manage2.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=8cb7eb5006&e=8c89d7df9b) . Zanedbaná část zahrady získá moderní vzhled. Bude též vybavená bezpečnými herními prvky přístupnými i pro klienty na vozíčku. Na obnovu zahrady přispěl řetězec hypermarketů Globus v rámci svého programu Za lepší svět, kterým podporuje pomáhající neziskové organizace v svém okolí.
Líbí se vám, co děláme? Podpořte nás... (http://diakonie.us12.list-manage2.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=39dba528f6&e=8c89d7df9b)
http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=8f61b3f44d&e=8c89d7df9b
Facebook (http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=da54b2d755&e=8c89d7df9b)
http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=521c5f5fb6&e=8c89d7df9b
Twitter (http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=35c9d24655&e=8c89d7df9b)
http://diakonie.us12.list-manage1.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=6744d2b525&e=8c89d7df9b
YouTube (http://diakonie.us12.list-manage2.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=1b3f17999c&e=8c89d7df9b)
http://diakonie.us12.list-manage.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=9dae15b355&e=8c89d7df9b
Instagram (http://diakonie.us12.list-manage1.com/track/click?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=f89fc470a2&e=8c89d7df9b)

============================================================
Copyright © 2017 Diakonie ČCE, All rights reserved.

Naše adresa:
Diakonie ČCE
Belgická 22
120 00 Praha 2

Chcete změnit nastavení těchto mailů?
Můžete ** upravit své nastavení (http://diakonie.us12.list-manage1.com/profile?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=099a70714d&e=8c89d7df9b)
nebo se ** odhlásit z odběru tohoto zpravodaje (http://diakonie.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=099a70714d&e=8c89d7df9b&c=b730f9c91f)


This email was sent to cceinfo na evangnet.net (mailto:cceinfo na evangnet.net)
why did I get this? (http://diakonie.us12.list-manage.com/about?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=099a70714d&e=8c89d7df9b&c=b730f9c91f)     unsubscribe from this list (http://diakonie.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=099a70714d&e=8c89d7df9b&c=b730f9c91f)     update subscription preferences (http://diakonie.us12.list-manage1.com/profile?u=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&id=099a70714d&e=8c89d7df9b)
Diakonie ČCE . Belgická 22 . Prague 120 00 . Czech Republic

Email Marketing Powered by MailChimp
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=4e799bd826c0ad79bd59e6c86&afl=1
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://konference.evangnet.cz/pipermail/cceinfo/attachments/20170601/90bfdfb3/attachment.html>


Další informace o konferenci CCEinfo